List otwarty do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Rada Starszych Zachodniosłowiańskiego Związku Wyznaniowego „Słowiańska Wiara”, zarejestrowanego pod numerem 172 w Krajowym Rejestrze Związków Wyznaniowych i Kościołów w Polsce, stanowczo protestuje przeciwko proponowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę słowom preambuły do nowej konstytucji, w których ma być zapis tylko o Chrześcijańskich i Europejskich korzeniach narodu polskiego. Podkreślamy, że korzenie te są Indoeuropejskie, a ludy aryjskie, które 12 tysięcy lat temu stworzyły cywilizację białego człowieka na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce i Europie, tworzyły zręby państwowości także w Europie Środkowo-Wschodniej już 7 tysięcy lat temu. Słowo „ar” pochodzi od uprawy agrarnej ludu osiadłego (nie pustynnych plemion koczowniczych) i wykorzystywane jest do tej pory w takich jednostkach miary powierzchni jak ar i hektar. Ciągłość kulturowa potwierdzona jest badaniami genetycznymi prof. Tomasza Grzybowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. https://www.youtube.com/watch?v=cv-HXQbOGcg

Zanim powstała mitologia judeo-chrześcijańska, Europa tworzyła się kulturowo za bazę mając mitologię Indoeuropejską, na podstawie której do tej pory ustalony jest kalendarz kulturowy Narodu Polskiego. Nie ma żadnych dowodów na chrzest Polski w 966 roku, jak to powszechnie podaje się na lekcjach historii w naszym kraju, ale są dowody na chrzest 80 lat wcześniej w obrządku bizantyjskim od Wielkiej Morawy, mocno wplecionym w pogańską religię, tradycję i kulturę. Bez większych konfliktów, zupełnie inaczej niż to miało miejsce w wypadku styczności z chrześcijaństwem rzymskim, kiedy to przez cały X i XI wiek mieszkańcy terenów dzisiejszej Polski bronili się przed nią do ostatniej kropli krwi ginąc we wszystkich tzw. „Reakcjach Pogańskich”, mających miejsce od czasów Mieszka I do Kazimierza Odnowiciela. Mieszko I, mający drużynę złożoną z 3000 wojów w końcu X wieku, miał tą potęgę tworzoną przez jego słowiańskich pogańskich/prawosławnych przodków. Słowianie to nie tylko prawosławni Rosjanie. Nie można deptać w preambule do nowej konstytucji słowiańskich świąt Jarych Godów (obecnie święta Wielkanocne), Kupały (obecnie noc świętojańska), Święta Plonów (obecnie dożynki), Dziadów (Wszystkich Świętych) czy Szczodrych Godów (obecnie Boże Narodzenie). Samo słowo Bóg pochodzi od świętej rzeki Bug, świętego drzewa Buk i nazwy własnej Dadź Bóg. Nie można deptać takich obyczajów jak wodzenie niedźwiedzia (kultywowane cały czas na południu Polski), Rodzanicy przerobionej na chrzciny, obrzędu postrzyżyn przerobionych na pierwszą komunię, swadźby przerodzonej na ślub czy innych. Najważniejsze słowa w słownictwie każdego Polaka: ród, naród, rodzina, rodzić się czy radzić (starosłowiańskie a/o) pochodzą od imienia Boga Rod/Rad. Największa polska uczona – jedyna na świecie laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki – nazwała odkryte przez siebie pierwiastki Polon i Rad, mając na myśli właśnie najważniejsze dla Polaka nazwy. Jak możemy oczekiwać, że nie będą nas deptać inni, skoro sami depczemy swoja historię. Nowelizację Ustawy o IPN tworzy się dlatego, że nie potrafimy obronić się w świecie. Nie potrafimy światu powiedzieć, że mamy swoją ciągłość kulturową od 7 tysięcy lat, a naszym korzeniem jest cywilizacja tych terenów z całym „dobrodziejstwem inwentarza”. Ze wszystkimi kulturami od epoki kamienia łupanego przez wszystkie okresy do dnia dzisiejszego, że wały ziemne w Biskupinie mają taka sama konstrukcję jak te w Gnieźnie mimo tego, że dzieli je czas ponad 1000 lat. Że Gniezno nie było przed X wiekiem pierwszą stolicą Polski, tylko ważnym pogańskim ośrodkiem kultowym położonym jak Rzym na 7 wzgórzach bez żadnego osadnictwa, że legenda o Lechu, Czechu i Rusie ma swoje znaczenie tylko wtedy, kiedy potwierdza się w badaniach prof. Tomasza Grzybowskiego o tym, że jesteśmy stąd, a nie że przyszliśmy ze wschodu (bo po co Rus miałby wracać tam z powrotem), że „Wanda co nie chciała Niemca” to imię pochodzące od zachodniego słowa określającego Prasłowian Wenedae, Wandae, Wandale. Grób książęcy z Gosławic pod Opolem to pochówek króla Wandali przygotowującego kolejny najazd na Rzym, a Calisja (Kalisz) Ptolemeuszowa to miejsce, gdzie był ważny celtycki ośrodek menniczy, gdzie plemię Bojów biło swoją monetę o zasięgu europejskim. Handlowało z cała Europą na szlaku bursztynowym i jedwabnym. Pan Prezydent pisząc w preambule do nowej konstytucji o chrześcijańskich korzeniach twierdzi, jak kościół rzymsko-katolicki, że przed dotarciem tutaj wpływów chrześcijaństwa rzymskiego nie było cywilizacji, po dzikich lasach biegali poubierani w skóry analfabeci wykonujący tylko podstawowe czynności fizjologiczne, a wszystko zostało do nas przyniesione „na tacy” wraz z rzymskim klerem. Dziki lud padł na kolana przed nowym wielkim Jezusem Chrystusem i od tego czasu blask łask spadł na ziemię i lud do tej pory żyjący w ciemnocie. Do dnia dzisiejszego żyjemy z naszymi braćmi w wierze (tymi starszymi i tymi nowymi) w chrześcijańskiej miłości przestrzegając przykazań z dekalogu – bo jeżeli chodzi o wartości chrześcijańskie to chyba chodzi tylko o to.

Reasumując uważamy, że jeżeli zapis w preambule musi być – to należy mówić o wartościach cywilizacji antycznej, słowiańskiej przedchrześcijańskiej i indoeuropejskich wszystkich epok. Potem można dodać wpływy judaistyczne (XI-XIV wiek) i muzułmańskie (XIII-XV wiek). Zdajemy sobie sprawę, że słowa „aryjski” i „cywilizacja białego człowieka” nie przejdą Wam przez usta, więc proponowalibyśmy nie pisać nic, bo pisać nieprawdę oznacza wstydzić się własnej miejscowej religii, tradycji i kultury. Nie mamy ochoty na tzw. polską bylejakość widoczną w zapisach Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 Maja wyróżniała i namaszczała na władców dziedzicznych saską dynastię Wittelsbachów ponad inne dynastyczne rody Europy, pomijając Habsburgów, Hohenzollernów czy Romanowów. Nikt z historyków nie mówi, że to spowodowało katastrofę narodu polskiego i interwencję niezadowolonych oraz zabory przez 123 lata. W dzisiejszej preambule ma być zapis Polak=katolik zadowalający 30% katolickiego społeczeństwa, depcząc uczucia pozostałej 70% części narodu polskiego.

Rada Starszych Wiecu ZZW SW
Wrocław,12-06-2018

Kancelaria tel. 602 794 255